Spred budskabet

Som forældre til børn på Brønshøj Skole oplever vi, at skolen i det daglige har fået et dårligt rygte.

Skolen kritiseres for at have en dårlig ledelse og manglende engagement fra undervisernes side.

Derfor har vi brug for at udtrykke vores tilfredshed med skolen. De undervisere vi møder i de klasser vi er tilknyttet, er meget engagerede og påtager sig dagligt et meget stort ansvar.

Vores frustration går i en helt anden retning. Vi oplever en tendens blandt børnene som går i retning af så rå opførsel at det er virkelig skræmmende. Tæskehold, trusler, dummebøder og nøje planlagt mobning finder sted helt ned i 5. Klasse. I enkelte tilfælde blandt endnu yngre børn.  Vi oplever i stigende grad pigebander som hentes udefra til at true og banke piger på vores skole. Fremmede børn fra andre skole distrikter finder vej i skoletiden til Brønshøj Skole og truer vores børn.

Børn i 7. Klasse og op, som har tilladelse til at forlade skolen i frikvartererne hærger vores by del. På skolen fortæller de, at i et forsøg på at skabe ro omkring skolen, da har de haft inddraget ude tilladelsen med det resultat, at de store klasser har hærget og raseret skolen i stedet.

Forældre fortæller om så voldsomme episoder med vold og trusler at de vælger at melde det til politiet. Her får de ingen hjælp, da det er problemer som skal løses i skole regi og hører under SSP. Vi har med mindreårige at gøre. Forældre og undervisere bliver hængt ud på Arto som pædofile uden nogen anden konsekvens end løftet pegefinger.

Flere af de børn som er kommet til skolen som følge at ”Magnet-skole-modellen” har udvist så truende adfærd, at de nærmest har taget styring i skolegården og i nogle klasser. Ikke just befordrende for integrationen.

Vi hører vores egne børn og deres kammerater tale om en frygt for at færdes på og omkring skolen og Brønshøj Torv fordi de er bange for at der skal ske dem noget. De trues med alverdens ting hvis de ”sladrer” hjemme.

Det vil vi ikke finde os i!

Vi vil stærkt opfordre alle forældre til at tage ansvar og få en snak med jeres børn om, at disse tendenser skal stoppes. Vi vil opfordre til at vi står sammen om at få løst problemerne. Vi vil meget gerne høre fra jer hvis I har lyst til aktivt at gå sammen om at skabe et forældre fællesskab som skal gøre Brønshøj Skole til et godt og trygt sted at være barn!